Aktální data Ministerstva Zdravotnictví. Stupně pohotovosti jsou zveřejňovány primárně jako informační služba pro občany, jako systém včasného upozornění na měnící se epidemiologickou situaci. Hodnotí se celkem 25 parametrů, které jsou výsledkem týdenního souhrnu nad denními sledováními. Konečné rozhodnutí o daném stupni pro danou oblast je výstupem odborné expertizy epidemiologů a hygieniků. Zcela klíčovou roli zde hraje posouzení rizika komunitního přenosu, tedy rizika nekontrolovaného šíření v populaci, při kterém příslušná krajská hygienická stanice neurčí původ podstatného podílu zjištěných nákaz.
Systém, který označuje jednotlivé okresy podle míry nákazy COVID‑19, je rozdělen na čtyři stupně rizika, které jsou označené bílou, zelenou, žlutou a červenou barvou. Bílá znamená nulové či zanedbatelné riziko, zelená pak výskyt nákazy bez komunitního přenosu v ČR, žlutá znamená počínající komunitní přenos a červená narůstající anebo přetrvávající komunitní přenos v ČR. Mapu stupňů pohotovosti aktualizuje Ministerstvo zdravotnictví ČR na týdenní bázi.

Scroll to Top